Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przetarg nieograniczony: „Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu od 01.01.2014 do 31.12.2014\"

                                                                  Międzybórz, 02.12.2013r.

 

                                                                                                                                                                                                                 Do wykonawców    

                                  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu  zgodnie z art. 92 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 po. 759 ze zm., zwana dalej Pzp)  informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

 

Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu od 01.01.2014 do 31 12 2014r .”

została wybrana oferta:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS”

Sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

Ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

Uzasadnienie:  Oferta  w/w Wykonawcy  spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

 

Oferta nr 1.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS” Sp. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka  Ul. Namysłowska7   63-640 Bralin

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium najniższa cena –  100 pkt.

 

 

 

 Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt) 2 Pzp zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia tj. 08.12.2013 r.

 

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu    

 /-/ Eugeniusz Grzegorowski

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi