Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Przetarg nieograniczony, ustny na sprzedaż samochód ciężarowy do 3,5t. CITROEN C 15 D1.7t.

                                                                                                             Międzybórz, 25.08.2014r. 

 

 PRZETARG

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.

ogłasza ustny przetarg nieograniczony ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3.5t. CITROËN C15 D1.7t     rok produkcji 2000,

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno być wpłacone gotówką w kasie Zakładu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30

Cena wywoławcza samochodu ciężarowego do 3.5t CITROËN C15 D1.7t  wynosi – 2.000,00zł.
Postąpienie w licytacji wynosi – 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 10 września 2014r. o godz. 10.30 w siedzibie sprzedającego - Międzybórz, ul Kolejowa 9.

                                                                                                                                                             Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak  w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Samochód ciężarowy do 3.5t CITROËN C15 D1.7t  można oglądać w siedzibie Zakładu w Międzyborzu ul. Kolejowa 9  od poniedziałku do piątku  w godz. od. 700 do 1500

Zakład zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.zgkim-miedzyborz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.


Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. , tel. 62 786 99 10. Osoba upoważniona do kontaktów: Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. – Eugeniusz Grzegorowski.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 1/2014
(wprowadzono: 2014-08-26 08:35:07)
Regulamin przetargu
(wprowadzono: 2014-08-26 08:36:23)
Umowa
(wprowadzono: 2014-08-26 08:41:07)
Oświadczenie
(wprowadzono: 2014-08-26 08:41:36)
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi