Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu

Przetargi: Zapytanie ofertowe- \"Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Zakładu Gospoidarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015 do 31.12.2016r. \"

 

Międzybórz, 14.08.2015r.

                                      Do wszystkich Wykonawców

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015r. do 31.12.2016r.”.

 

Odpowiedź na pytanie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. , działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Nr 907,z późn. zm) udziela odpowiedzi  na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o. od 01.09.2015r. do 31.12.2015r.”

Pytanie1 Kosztorys ofertowy – Opis sposobu obliczania ceny - formuła obliczania ceny zakupu określona została w sposób, który co do zasady jest niestosowany przy określaniu ceny sprzedaży u określonego producenta. Dlatego też chcielibyśmy zapytać czy istnieje możliwość zastąpienia tego zapisu oraz odpowiedniego zapisu w umowie na następujący:” Cena, jaką Zamawiający zapłaci za każdą dostawę paliwa wynikać będzie z ilości zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji w danym dniu, pomniejszona o opust”.

Powiązanie ceny hurtowej paliwa obowiązującej w PKN ORLEN z marżą detaliczną na stacjach paliw Koncernu jest niemożliwe ze względu na brak centralizacji poziomu zarówno ceny jak i marży detalicznej w ramach sieci stacji paliw należącej do Koncernu.

Cena paliwa na stacjach ustalana jest w oparciu o szereg czynników, m.in. cen konkurencji, otoczenia rynkowego, aktualnych cen hurtowych, dlatego też spełnienie warunku podania marży w całej sieci jest niemożliwe do zrealizowania. Wielkość marży, podobnie jak ceny hurtowe i detaliczne ulegają zmianie i nie mogą być podana jako wartość stała. Ponadto, podanie wartości marży objęte jest tajemnicą przedsiębiorstwa.

                

System księgowy w PKN ORLEN dla wszystkich kontrahentów jest jednakowy.

Wystawienie faktury zawierającej wielkość marży jak i ceny hurtowe odbiega od standardów księgowych, natomiast przebudowa tegoż systemu jest niemożliwa.

 

Zwracam się z zapytaniem o możliwość podania cen. W kosztorysie ofertowym złożymy uśrednioną cenę z  Międzyborza z dnia 12.08.2015, ale po złożeniu oferty cena może ulec zmianie i nie będzie jednakowa cena przez czas trwania umowy. W zastosowaniu systemu kart flotowych podstawą do rozliczeń jest ilość zakupionego paliwa oraz pozostałych towarów i usług zgodnie z cenami obowiązującymi na danej stacji "z pylonu" w dniu dokonania transakcji.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Informacje ogólne

Przetargi